O SIG-MONT

Firma SIG-MONT powstała w roku 1991 w celu wykonywania usług w zakresie projektowania i montażu dla firm obsługujących linie i bocznice kolejowe.

Głównym obszarem naszej działalności jest automatyka kolejowa, a głównym produktem System Komputerowej – Cyfrowej Blokady Liniowej CBL2010. Zajmujemy się również przygotowywaniem projektów kolejowych i dokumentacji technicznej.

Zatrudniamy projektantów i osoby uprawnione do samodzielnego wykonywania prac przy czynnych urządzeniach kolejowych.

 
 

W połączeniu z Licznikami Osi Frauscher

Firma SIG-MONT specjalizuje się w aplikacjach liczników osi w istniejących systemach stacyjnych i liniowych. Potwierdzają to świadectwa dopuszczenia do eksploatacji dla Systemu Licznika Osi firmy Frauscher ACS2000
do współpracy z samoczynnymi blokadami liniowymi typu Eac i Eac 95.

 

_
 

U M O Ż L I W I E N I E
K O R Z Y S T A N I A  Z
N O W O C Z E S N Y C H   L I C Z N I K Ó W
O S I

 

CBL2010 CYFROWY
SYSTEM BLOKADY
LINIOWEJ

CBL2010 jest nazwą handlową Systemu Komputerowej – Cyfrowej Blokady Liniowej. System opracowano w oparciu o interfejsy komputerów stacjonarnych typu
KIS i komputerowe sterowniki liniowe typu KSL. System CBL2010 jest oparty na komponentach produkcji Rail-Mil i został zaprojektowany do współpracy z licznikami osi firmy Frauscher. System ten może współdziałać ze wszystkimi rodzajami urządzeń stacyjnych i zabezpieczających przejazdy kolejowe.

 

SIG-MONT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10 | 40-020 Katowice
T: +48 32 785-98-20 | E: biuro@sig-mont.pl

Informacja o Stronie